Skip to content Skip to footer

Stichting Gooi en Vecht Inclusief

“Stichting Gooi & Vecht Inclusief maakt zich sterk voor de Rainbow Community in de Gooi & Vechtstreek. We willen bereiken dat iedereen, ongeacht gender of seksuele oriëntatie, zich vrij voelt om overal zichzelf te zijn”

Visie:

We kiezen bewust voor de term ‘Rainbow Community’ omdat het toekomstbestendig is. We kennen de letters LHBTIQ+; in onze uitingen gebruiken we bij voorkeur de inclusievere term Rainbow Community.

Onder inclusief verstaan we ook dat we niemand uitsluiten, op welke grond dan ook. De stichting zet juist een stap extra voor mensen die nog niet of niet meer bij machte zijn voor zichzelf op te komen, bijvoorbeeld jongeren en ouderen. Waar nodig komen we in actie.

Het grootste deel van onze aandacht besteden we aan activiteiten ten behoeve van de Rainbow Community zelf. We streven als stichting naar verbinding en zichtbaarheid, zowel binnen de Rainbow Community als binnen de maatschappij.

Verbinding staat ook voor het binden van vrijwilligers aan de organisatie, het verbinden met partijen op regionaal niveau (zoals gemeenten, ondernemers, politie, GGD, Versa Welzijn, GSA’s, etc.) en het verbinden met partijen op landelijk niveau (COC, Roze 50+, Meldpunt Discriminatie etc).

Agenda Gooi en Vecht Inclusief

Ondernemer!

Wil je een activiteit of sponsoring aanmelden: info@gooienvechtinclusief.nl

Over ons
Stichting Gooi & Vecht Inclusief zet zich in de Gooi- en Vechtstreek in voor een brede invulling van het lokale regenboogbeleid om de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI-personen te verbeteren. De stichting bestaat uit vrijwilligers en betrokken mensen die activiteiten organiseren en mensen verbinden om bij te dragen aan een gelijke toekomst voor iedereen.
Stichting Gooi & Vecht Inclusief © 2024.